Samarqand veterinariya meditsinasi instituti

Qabul rejasi

Yo‘nalish nomi Ta’lim tili Jami Davlat granti To‘lov shartnoma
1 Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) o'zb 50 0 50
2 Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Qoraqalpog`iston Respublikasi) o'zb 1 1 0
3 Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Xorazm) o'zb 1 1 0
4 Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Buxoro) o'zb 1 1 0
5 Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Navoiy) o'zb 1 1 0
6 Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Samarqand) o'zb 1 1 0
7 Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Surxondaryo) o'zb 1 1 0
8 Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Qashqadaryo) o'zb 1 1 0
9 Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Jizzax) o'zb 1 1 0
10 Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Sirdaryo) o'zb 1 1 0
11 Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Toshkent v.) o'zb 1 1 0
12 Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Andijon) o'zb 1 1 0
13 Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Namangan) o'zb 1 1 0
14 Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Farg`ona) o'zb 1 1 0
15 Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) (Toshkent sh.) o'zb 1 1 0
16 Agronomiya (em-xashak ekinlari) o'zb 30 0 30
17 Agronomiya (em-xashak ekinlari) (Qoraqalpog`iston Respublikasi) o'zb 1 1 0
18 Agronomiya (em-xashak ekinlari) (Xorazm) o'zb 1 1 0
19 Agronomiya (em-xashak ekinlari) (Buxoro) o'zb 2 2 0
20 Agronomiya (em-xashak ekinlari) (Navoiy) o'zb 2 2 0
21 Agronomiya (em-xashak ekinlari) (Samarqand) o'zb 2 2 0
22 Agronomiya (em-xashak ekinlari) (Surxondaryo) o'zb 2 2 0
23 Agronomiya (em-xashak ekinlari) (Qashqadaryo) o'zb 2 2 0
24 Agronomiya (em-xashak ekinlari) (Jizzax) o'zb 2 2 0
25 Agronomiya (em-xashak ekinlari) (Sirdaryo) o'zb 1 1 0
26 Zooinjeneriya: qoramolchilik o'zb 15 0 15
27 Zooinjeneriya: qo`ychilik-echkichilik o'zb 16 0 16
28 Zooinjeneriya: qorako`lchilik o'zb 10 0 10
29 Zooinjeneriya: yilqichilik va tuyachilik o'zb 10 0 10
30 Zooinjeneriya: parrandachilik o'zb 25 0 25
31 Zooinjeneriya: asalarichilik o'zb 14 0 14
32 Zooinjeneriya: baliqchilik o'zb 14 0 14
33 O`simlikshunoslik (yaylov cho`l o`simlikshunosligi) o'zb 22 0 22
34 O`simlikshunoslik (yaylov cho`l o`simlikshunosligi) (Qoraqalpog`iston Respublikasi) o'zb 1 1 0
35 O`simlikshunoslik (yaylov cho`l o`simlikshunosligi) (Buxoro) o'zb 2 2 0
36 O`simlikshunoslik (yaylov cho`l o`simlikshunosligi) (Navoiy) o'zb 1 1 0
37 O`simlikshunoslik (yaylov cho`l o`simlikshunosligi) (Samarqand) o'zb 1 1 0
38 O`simlikshunoslik (yaylov cho`l o`simlikshunosligi) (Surxondaryo) o'zb 1 1 0
39 O`simlikshunoslik (yaylov cho`l o`simlikshunosligi) (Qashqadaryo) o'zb 1 1 0
40 O`simlikshunoslik (yaylov cho`l o`simlikshunosligi) (Jizzax) o'zb 1 1 0
41 Chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi o'zb 50 0 50
42 Chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi (Qoraqalpog`iston Respublikasi) o'zb 1 1 0
43 Chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi (Xorazm) o'zb 1 1 0
44 Chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi (Buxoro) o'zb 1 1 0
45 Chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi (Navoiy) o'zb 1 1 0
46 Chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi (Samarqand) o'zb 1 1 0
47 Chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi (Surxondaryo) o'zb 1 1 0
48 Chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi (Qashqadaryo) o'zb 2 2 0
49 Chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi (Jizzax) o'zb 1 1 0
50 Chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi (Sirdaryo) o'zb 1 1 0
51 Chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi (Toshkent v.) o'zb 1 1 0
52 Chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi (Andijon) o'zb 1 1 0
53 Chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi (Namangan) o'zb 1 1 0
54 Chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi (Farg`ona) o'zb 1 1 0
55 Chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi (Toshkent sh.) o'zb 1 1 0
56 Veterinariya meditsinasi (yirik shoxli mollar kasalliklari) o'zb 35 0 35
57 Veterinariya meditsinasi (mayda shoxli mollar kasalliklari) o'zb 27 0 27
58 Veterinariya meditsinasi (yilqi va tuya kasalliklari) o'zb 15 0 15
59 Veterinariya meditsinasi (kinologiya va it kasalliklari) o'zb 20 0 20
60 Veterinariya meditsinasi (parranda kasalliklari) o'zb 31 0 31
61 Veterinariya meditsinasi (baliq kasalliklari) o'zb 27 0 27
62 Veterinariya meditsinasi (asalari kasalliklari) o'zb 16 0 16
63 Veterinariya farmatsevtikasi o'zb 23 0 23
64 Veterinariya farmatsevtikasi (Xorazm) o'zb 1 1 0
65 Veterinariya farmatsevtikasi (Buxoro) o'zb 1 1 0
66 Veterinariya farmatsevtikasi (Navoiy) o'zb 1 1 0
67 Veterinariya farmatsevtikasi (Samarqand) o'zb 2 2 0
68 Veterinariya farmatsevtikasi (Qashqadaryo) o'zb 1 1 0
69 Veterinariya farmatsevtikasi (Toshkent v.) o'zb 1 1 0
70 Veterinariya farmatsevtikasi (Andijon) o'zb 1 1 0
71 Veterinariya farmatsevtikasi (Farg`ona) o'zb 1 1 0
72 Veterinariya farmatsevtikasi (Toshkent sh.) o'zb 1 1 0
73 Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari o'zb 28 0 28
74 Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari rus 12 0 12
75 Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari (Qoraqalpog`iston Respublikasi) o'zb 1 1 0
76 Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari (Xorazm) o'zb 2 2 0
77 Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari (Buxoro) o'zb 1 1 0
78 Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari (Buxoro) rus 1 1 0
79 Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari (Navoiy) o'zb 1 1 0
80 Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari (Samarqand) rus 1 1 0
81 Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari (Surxondaryo) o'zb 1 1 0
82 Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari (Qashqadaryo) o'zb 2 2 0
83 Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari (Jizzax) o'zb 1 1 0
84 Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari (Sirdaryo) o'zb 1 1 0
85 Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari (Andijon) o'zb 2 2 0
86 Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari (Namangan) o'zb 1 1 0
87 Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari (Farg`ona) o'zb 2 2 0
88 Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari (Toshkent sh.) o'zb 1 1 0
89 Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari (Toshkent sh.) rus 1 1 0
90 Veterinariya sanitariya ekspertizasi o'zb 22 0 22
91 Veterinariya sanitariya ekspertizasi rus 13 0 13
92 Veterinariya sanitariya ekspertizasi (Qoraqalpog`iston Respublikasi) o'zb 1 1 0
93 Veterinariya sanitariya ekspertizasi (Buxoro) o'zb 1 1 0
94 Veterinariya sanitariya ekspertizasi (Navoiy) rus 1 1 0
95 Veterinariya sanitariya ekspertizasi (Surxondaryo) o'zb 1 1 0
96 Veterinariya sanitariya ekspertizasi (Qashqadaryo) o'zb 1 1 0
97 Veterinariya sanitariya ekspertizasi (Sirdaryo) o'zb 1 1 0
98 Veterinariya sanitariya ekspertizasi (Andijon) o'zb 1 1 0
99 Veterinariya sanitariya ekspertizasi (Namangan) o'zb 1 1 0
100 Veterinariya sanitariya ekspertizasi (Farg`ona) o'zb 1 1 0
101 Veterinariya sanitariya ekspertizasi (Toshkent sh.) rus 1 1 0
102 Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari (Toshkent v.) o'zb 1 1 0
103 Zooinjeneriya: qoramolchilik (Qoraqalpog`iston Respublikasi) o'zb 1 1 0
104 Zooinjeneriya: qoramolchilik (Buxoro) o'zb 1 1 0
105 Zooinjeneriya: qoramolchilik (Surxondaryo) o'zb 1 1 0
106 Zooinjeneriya: qoramolchilik (Qashqadaryo) o'zb 1 1 0
107 Zooinjeneriya: qoramolchilik (Jizzax) o'zb 1 1 0
108 Zooinjeneriya: qoramolchilik (Toshkent v.) o'zb 1 1 0
109 Zooinjeneriya: qoramolchilik (Namangan) o'zb 1 1 0
110 Zooinjeneriya: qoramolchilik (Farg`ona) o'zb 1 1 0
111 Zooinjeneriya: qo`ychilik-echkichilik (Qoraqalpog`iston Respublikasi) o'zb 1 1 0
112 Zooinjeneriya: qo`ychilik-echkichilik (Buxoro) o'zb 1 1 0
113 Zooinjeneriya: qo`ychilik-echkichilik (Surxondaryo) o'zb 1 1 0
114 Zooinjeneriya: qo`ychilik-echkichilik (Jizzax) o'zb 1 1 0
115 Zooinjeneriya: qo`ychilik-echkichilik (Toshkent v.) o'zb 1 1 0
116 Zooinjeneriya: qo`ychilik-echkichilik (Farg`ona) o'zb 1 1 0
117 Zooinjeneriya: qorako`lchilik (Buxoro) o'zb 1 1 0
118 Zooinjeneriya: qorako`lchilik (Navoiy) o'zb 1 1 0
119 Zooinjeneriya: qorako`lchilik (Surxondaryo) o'zb 1 1 0
120 Zooinjeneriya: qorako`lchilik (Qashqadaryo) o'zb 1 1 0
121 Zooinjeneriya: qorako`lchilik (Jizzax) o'zb 1 1 0
122 Zooinjeneriya: yilqichilik va tuyachilik (Navoiy) o'zb 1 1 0
123 Zooinjeneriya: yilqichilik va tuyachilik (Surxondaryo) o'zb 1 1 0
124 Zooinjeneriya: yilqichilik va tuyachilik (Qashqadaryo) o'zb 1 1 0
125 Zooinjeneriya: yilqichilik va tuyachilik (Jizzax) o'zb 1 1 0
126 Zooinjeneriya: yilqichilik va tuyachilik (Toshkent v.) o'zb 1 1 0
127 Zooinjeneriya: parrandachilik (Qoraqalpog`iston Respublikasi) o'zb 1 1 0
128 Zooinjeneriya: parrandachilik (Buxoro) o'zb 1 1 0
129 Zooinjeneriya: parrandachilik (Samarqand) o'zb 1 1 0
130 Zooinjeneriya: parrandachilik (Surxondaryo) o'zb 1 1 0
131 Zooinjeneriya: parrandachilik (Qashqadaryo) o'zb 1 1 0
132 Zooinjeneriya: parrandachilik (Jizzax) o'zb 1 1 0
133 Zooinjeneriya: parrandachilik (Sirdaryo) o'zb 1 1 0
134 Zooinjeneriya: parrandachilik (Toshkent v.) o'zb 1 1 0
135 Zooinjeneriya: parrandachilik (Andijon) o'zb 1 1 0
136 Zooinjeneriya: parrandachilik (Farg`ona) o'zb 1 1 0
137 Zooinjeneriya: asalarichilik (Buxoro) o'zb 1 1 0
138 Zooinjeneriya: asalarichilik (Surxondaryo) o'zb 1 1 0
139 Zooinjeneriya: asalarichilik (Qashqadaryo) o'zb 1 1 0
140 Zooinjeneriya: asalarichilik (Jizzax) o'zb 1 1 0
141 Zooinjeneriya: asalarichilik (Namangan) o'zb 1 1 0
142 Zooinjeneriya: asalarichilik (Farg`ona) o'zb 1 1 0
143 Zooinjeneriya: baliqchilik (Qoraqalpog`iston Respublikasi) o'zb 1 1 0
144 Zooinjeneriya: baliqchilik (Xorazm) o'zb 1 1 0
145 Zooinjeneriya: baliqchilik (Navoiy) o'zb 1 1 0
146 Zooinjeneriya: baliqchilik (Jizzax) o'zb 1 1 0
147 Zooinjeneriya: baliqchilik (Sirdaryo) o'zb 1 1 0
148 Zooinjeneriya: baliqchilik (Toshkent v.) o'zb 1 1 0
149 Veterinariya meditsinasi (yirik shoxli mollar kasalliklari) (Qoraqalpog`iston Respublikasi) o'zb 1 1 0
150 Veterinariya meditsinasi (yirik shoxli mollar kasalliklari) (Xorazm) o'zb 1 1 0
151 Veterinariya meditsinasi (yirik shoxli mollar kasalliklari) (Buxoro) o'zb 2 2 0
152 Veterinariya meditsinasi (yirik shoxli mollar kasalliklari) (Navoiy) o'zb 1 1 0
153 Veterinariya meditsinasi (yirik shoxli mollar kasalliklari) (Surxondaryo) o'zb 2 2 0
154 Veterinariya meditsinasi (yirik shoxli mollar kasalliklari) (Qashqadaryo) o'zb 2 2 0
155 Veterinariya meditsinasi (yirik shoxli mollar kasalliklari) (Jizzax) o'zb 1 1 0
156 Veterinariya meditsinasi (yirik shoxli mollar kasalliklari) (Sirdaryo) o'zb 2 2 0
157 Veterinariya meditsinasi (yirik shoxli mollar kasalliklari) (Toshkent v.) o'zb 2 2 0
158 Veterinariya meditsinasi (yirik shoxli mollar kasalliklari) (Andijon) o'zb 2 2 0
159 Veterinariya meditsinasi (yirik shoxli mollar kasalliklari) (Namangan) o'zb 2 2 0
160 Veterinariya meditsinasi (yirik shoxli mollar kasalliklari) (Farg`ona) o'zb 2 2 0
161 Veterinariya meditsinasi (mayda shoxli mollar kasalliklari) (Qoraqalpog`iston Respublikasi) o'zb 1 1 0
162 Veterinariya meditsinasi (mayda shoxli mollar kasalliklari) (Xorazm) o'zb 1 1 0
163 Veterinariya meditsinasi (mayda shoxli mollar kasalliklari) (Buxoro) o'zb 1 1 0
164 Veterinariya meditsinasi (mayda shoxli mollar kasalliklari) (Navoiy) o'zb 1 1 0
165 Veterinariya meditsinasi (mayda shoxli mollar kasalliklari) (Surxondaryo) o'zb 1 1 0
166 Veterinariya meditsinasi (mayda shoxli mollar kasalliklari) (Qashqadaryo) o'zb 2 2 0
167 Veterinariya meditsinasi (mayda shoxli mollar kasalliklari) (Jizzax) o'zb 1 1 0
168 Veterinariya meditsinasi (mayda shoxli mollar kasalliklari) (Sirdaryo) o'zb 1 1 0
169 Veterinariya meditsinasi (mayda shoxli mollar kasalliklari) (Toshkent v.) o'zb 2 2 0
170 Veterinariya meditsinasi (mayda shoxli mollar kasalliklari) (Andijon) o'zb 1 1 0
171 Veterinariya meditsinasi (mayda shoxli mollar kasalliklari) (Namangan) o'zb 1 1 0
172 Veterinariya meditsinasi (mayda shoxli mollar kasalliklari) (Farg`ona) o'zb 2 2 0
173 Veterinariya meditsinasi (yilqi va tuya kasalliklari) (Buxoro) o'zb 1 1 0
174 Veterinariya meditsinasi (yilqi va tuya kasalliklari) (Navoiy) o'zb 1 1 0
175 Veterinariya meditsinasi (yilqi va tuya kasalliklari) (Surxondaryo) o'zb 1 1 0
176 Veterinariya meditsinasi (yilqi va tuya kasalliklari) (Qashqadaryo) o'zb 1 1 0
177 Veterinariya meditsinasi (yilqi va tuya kasalliklari) (Jizzax) o'zb 1 1 0
178 Veterinariya meditsinasi (yilqi va tuya kasalliklari) (Toshkent v.) o'zb 1 1 0
179 Veterinariya meditsinasi (kinologiya va it kasalliklari) (Qoraqalpog`iston) o'zb 1 1 0
180 Veterinariya meditsinasi (kinologiya va it kasalliklari) (Xorazm) o'zb 1 1 0
181 Veterinariya meditsinasi (kinologiya va it kasalliklari) (Buxoro) o'zb 1 1 0
182 Veterinariya meditsinasi (kinologiya va it kasalliklari) (Navoiy) o'zb 1 1 0
183 Veterinariya meditsinasi (kinologiya va it kasalliklari) (Surxondaryo) o'zb 1 1 0
184 Veterinariya meditsinasi (kinologiya va it kasalliklari) (Qashqadaryo) o'zb 1 1 0
185 Veterinariya meditsinasi (kinologiya va it kasalliklari) (Jizzax) o'zb 1 1 0
186 Veterinariya meditsinasi (kinologiya va it kasalliklari) (Toshkent v.) o'zb 1 1 0
187 Veterinariya meditsinasi (kinologiya va it kasalliklari) Andijon o'zb 1 1 0
188 Veterinariya meditsinasi (kinologiya va it kasalliklari) (Farg`ona) o'zb 1 1 0
189 Veterinariya meditsinasi (parranda kasalliklari) (Qoraqalpog`iston Respublikasi) o'zb 1 1 0
190 Veterinariya meditsinasi (parranda kasalliklari) (Xorazm) o'zb 1 1 0
191 Veterinariya meditsinasi (parranda kasalliklari) (Buxoro) o'zb 1 1 0
192 Veterinariya meditsinasi (parranda kasalliklari) (Navoiy) o'zb 1 1 0
193 Veterinariya meditsinasi (parranda kasalliklari) (Samarqand) o'zb 1 1 0
194 Veterinariya meditsinasi (parranda kasalliklari) (Surxondaryo) o'zb 1 1 0
195 Veterinariya meditsinasi (parranda kasalliklari) (Qashqadaryo) o'zb 1 1 0
196 Veterinariya meditsinasi (parranda kasalliklari) (Jizzax) o'zb 1 1 0
197 Veterinariya meditsinasi (parranda kasalliklari) (Sirdaryo) o'zb 1 1 0
198 Veterinariya meditsinasi (parranda kasalliklari) (Toshkent v.) o'zb 1 1 0
199 Veterinariya meditsinasi (parranda kasalliklari) (Andijon) o'zb 1 1 0
200 Veterinariya meditsinasi (parranda kasalliklari) (Namangan) o'zb 1 1 0
201 Veterinariya meditsinasi (parranda kasalliklari) (Farg`ona) o'zb 1 1 0
202 Veterinariya meditsinasi (parranda kasalliklari) (Toshkent sh.) o'zb 1 1 0
203 Veterinariya meditsinasi (baliq kasalliklari) (Qoraqalpog`iston Respublikasi) o'zb 1 1 0
204 Veterinariya meditsinasi (baliq kasalliklari) (Xorazm) o'zb 1 1 0
205 Veterinariya meditsinasi (baliq kasalliklari) (Buxoro) o'zb 1 1 0
206 Veterinariya meditsinasi (baliq kasalliklari) (Navoiy) o'zb 1 1 0
207 Veterinariya meditsinasi (baliq kasalliklari) (Surxondaryo) o'zb 1 1 0
208 Veterinariya meditsinasi (baliq kasalliklari) (Qashqadaryo) o'zb 1 1 0
209 Veterinariya meditsinasi (baliq kasalliklari) (Jizzax) o'zb 1 1 0
210 Veterinariya meditsinasi (baliq kasalliklari) (Sirdaryo) o'zb 1 1 0
211 Veterinariya meditsinasi (baliq kasalliklari) (Toshkent v.) o'zb 1 1 0
212 Veterinariya meditsinasi (baliq kasalliklari) (Andijon) o'zb 1 1 0
213 Veterinariya meditsinasi (baliq kasalliklari) (Namangan) o'zb 1 1 0
214 Veterinariya meditsinasi (baliq kasalliklari) (Farg`ona) o'zb 1 1 0
215 Veterinariya meditsinasi (baliq kasalliklari) (Toshkent sh.) o'zb 1 1 0
216 Veterinariya meditsinasi (asalari kasalliklari) (Buxoro) o'zb 1 1 0
217 Veterinariya meditsinasi (asalari kasalliklari) (Navoiy) o'zb 1 1 0
218 Veterinariya meditsinasi (asalari kasalliklari) (Samarqand) o'zb 1 1 0
219 Veterinariya meditsinasi (asalari kasalliklari) (Surxondaryo) o'zb 1 1 0
220 Veterinariya meditsinasi (asalari kasalliklari) (Jizzax) o'zb 1 1 0
221 Veterinariya meditsinasi (asalari kasalliklari) (Toshkent v.) o'zb 1 1 0
222 Veterinariya meditsinasi (asalari kasalliklari) (Namangan) o'zb 1 1 0
223 Veterinariya meditsinasi (asalari kasalliklari) (Farg`ona) o'zb 1 1 0

Izoh: Oliygohlarning bakalavriatura ta’lim yo‘nalishi uchun 2018/2019 o‘quv yiliga qabul to‘g‘risidagi ma’lumotlar O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 4-iyundagi “2018/2019 o‘quv yilida O‘zbekiston Respublikasining oliy ta’lim muassasalariga o‘qishga qabul qilish to‘g‘risida”gi qarori hamda Davlat test markazining rasmiy dtm.uz veb sayti ma’lumotlaridan foydalanildi.