O‘zbek davlat konservatoriyasi

Qabul rejasi

Yo‘nalish nomi Ta’lim tili Jami Davlat granti To‘lov shartnoma
1 Kasb ta'limi: vokal san'ati o‘zb 9 2 7
2 Kasb ta'limi: vokal san'ati rus 7 0 7
3 Kasb ta'limi: cholg`u ijrochiligi o'zb 12 2 10
4 Kasb ta'limi: cholg`u ijrochiligi rus 4 1 3
5 Bastakorlik san'ati o'zb 7 3 4
6 Bastakorlik san'ati rus 3 2 1
7 San'atshunoslik: musiqashunoslik o'zb 11 4 7
8 San'atshunoslik: musiqashunoslik rus 4 1 3
9 dirijorlik: akademik xor dirijorligi o'zb 10 2 8
10 dirijorlik: akademik xor dirijorligi rus 5 2 3
11 Dirijorlik: opera-simfoniya dirijorligi o'zb 1 0 1
12 dirijorlik: harbiy (damli) orkestr dirijorligi o'zb 1 0 1
13 dirijorlik: xalq cholg`ulari orkestri dirijorligi o'zb 2 1 1
14 dirijorlik: estrada orkestri dirijorligi o'zb 1 0 1
15 Vokal san'ati: akademik xonandalik o'zb 7 3 4
16 Vokal san'ati: akademik xonandalik rus 6 3 3
17 Vokal san'ati: an'anaviy xonandalik o'zb 13 0 13
18 Vokal san'ati: estrada xonandaligi o'zb 10 2 8
19 Vokal san'ati: estrada xonandaligi rus 6 1 5
20 Vokal san'ati: xor xonandaligi o'zb 9 3 6
21 Vokal san'ati: xor xonandaligi rus 6 2 4
22 Cholg`u ijrochiligi: fortepiano (organ) o'zb 10 0 10
23 Cholg`u ijrochiligi: fortepiano (organ) rus 6 0 6
24 Cholg`u ijrochiligi: torli cholg`ular (skripka, alt) o'zb 3 1 2
25 Cholg`u ijrochiligi: torli cholg`ular (skripka, alt) rus 5 2 3
26 Cholg`u ijrochiligi: torli cholg`ular (violonchel, kontrabas) o'zb 4 2 2
27 Cholg`u ijrochiligi: torli cholg`ular (violonchel, kontrabas) rus 3 1 2
28 Cholg`u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg`ular (fleyta, goboy) o'zb 1 0 1
29 Cholg`u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg`ular (fleyta, goboy) rus 2 1 1
30 Cholg`u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg`ular (klarnet, fagot) o'zb 1 0 1
31 Cholg`u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg`ular (klarnet, fagot) rus 2 1 1
32 Cholg`u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg`ular (valtorna, truba) o'zb 4 2 2
33 Cholg`u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg`ular (valtorna, truba) rus 2 1 1
34 Cholg`u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg`ular (trombon, tuba) o'zb 1 0 1
35 Cholg`u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg`ular (trombon, tuba) rus 2 1 1
36 Cholg`u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg`ular (zarbli cholg`ular) o'zb 3 2 1
37 Cholg`u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg`ular (zarbli cholg`ular) rus 1 1 0
38 Cholg`u ijrochiligi: xalq cholg`ulari (nay-qo`shnay, bayan-akkordeon) o'zb 3 1 2
39 Cholg`u ijrochiligi: xalq cholg`ulari (nay-qo`shnay, bayan-akkordeon) rus 1 0 1
40 Cholg`u ijrochiligi: xalq cholg`ulari (chang) o'zb 4 2 2
41 Cholg`u ijrochiligi: xalq cholg`ulari (rubob prima, qashqar va afg`on rubobi) o'zb 6 1 5
42 Cholg`u ijrochiligi: xalq cholg`ulari (dutor, dutor bas, dutor kontrabas) o'zb 8 3 5
43 Cholg`u ijrochiligi: xalq cholg`ulari (zarbli cholg`ular) o'zb 4 3 1
44 Cholg`u ijrochiligi: xalq cholg`ulari (g`ijjay, g`ijjak alt) o'zb 8 3 5
45 Cholg`u ijrochiligi: xalq cholg`ulari (g`ijjak qobuz-bas, g`ijjak qobuz-kontrabas) o'zb 6 3 3
46 Cholg`u ijrochiligi: an'anaviy cholg`ular o'zb 20 4 16
47 Cholg`u ijrochiligi: estrada cholg`ulari (saksafon) o'zb 1 0 1
48 Cholg`u ijrochiligi: estrada cholg`ulari (saksafon) rus 1 1 0
49 Cholg`u ijrochiligi: estrada cholg`ulari (trombon) o'zb 2 1 1
50 Cholg`u ijrochiligi: estrada cholg`ulari (trombon) rus 1 1 0
51 Cholg`u ijrochiligi: estrada cholg`ulari (truba) o'zb 2 1 1
52 Cholg`u ijrochiligi: estrada cholg`ulari (truba) rus 1 1 0
53 Cholg`u ijrochiligi: estrada cholg`ulari (gitara) o'zb 3 2 1
54 Cholg`u ijrochiligi: estrada cholg`ulari (gitara) rus 2 1 1
55 Cholg`u ijrochiligi: estrada cholg`ulari (gitara bas) o'zb 3 2 1
56 Cholg`u ijrochiligi: estrada cholg`ulari (gitara bas) rus 1 0 1
57 Cholg`u ijrochiligi: estrada cholg`ulari (zarbli cholg`ular) o'zb 3 2 1
58 Cholg`u ijrochiligi: estrada cholg`ulari (zarbli cholg`ular) rus 1 0 1
59 Cholg`u ijrochiligi: estrada cholg`ulari (fortepiano) o'zb 4 2 2
60 Cholg`u ijrochiligi: estrada cholg`ulari (fortepiano) rus 2 1 1
61 Texnogen san'at: musiqiy ovoz rejissorligi o'zb 4 1 3
62 Texnogen san'at: musiqiy ovoz rejissorligi rus 1 0 1
63 Vokal san'ati: akademik xonandalik (Qoraqalpog`iston Respublikasi) o'zb 2 2 0
64 Vokal san'ati: akademik xonandalik (Farg`ona) o'zb 1 1 0
65 Vokal san'ati: akademik xonandalik (Qashqadaryo) o'zb 1 1 0
66 Vokal san'ati: akademik xonandalik (Jizzax) o'zb 1 1 0
67 Vokal san'ati: akademik xonandalik (Samarqand) o'zb 1 1 0
68 Vokal san'ati: akademik xonandalik (Sirdaryo) o'zb 1 1 0
69 Vokal san'ati: an'anaviy xonandalik (Andijon) o'zb 1 1 0
70 Vokal san'ati: an'anaviy xonandalik (Buxoro) o'zb 1 1 0
71 Vokal san'ati: an'anaviy xonandalik (Xorazm) o'zb 2 2 0
72 Vokal san'ati: an'anaviy xonandalik (Surxondaryo) o'zb 1 1 0
73 Vokal san'ati: an'anaviy xonandalik (Qashqadaryo) o'zb 1 1 0
74 Vokal san'ati: an'anaviy xonandalik (Samarqand) o'zb 1 1 0
75 Vokal san'ati: estrada xonandaligi (Namangan) o'zb 1 1 0
76 Vokal san'ati: estrada xonandaligi (Surxondaryo) o'zb 1 1 0
77 Vokal san'ati: estrada xonandaligi (Navoiy) o'zb 1 1 0
78 Vokal san'ati: estrada xonandaligi (Sirdaryo) o'zb 1 1 0
79 Cholg`u ijrochiligi: fortepiano (organ) (Qoraqalpog`iston Respublikasi) o'zb 1 1 0
80 Cholg`u ijrochiligi: fortepiano (organ) (Qoraqalpog`iston Respublikasi) rus 1 1 0
81 Cholg`u ijrochiligi: fortepiano (organ) (Farg`ona) o'zb 1 1 0
82 Cholg`u ijrochiligi: fortepiano (organ) (Surxondaryo) o'zb 1 1 0
83 Cholg`u ijrochiligi: fortepiano (organ) (Jizzax) o'zb 1 1 0
84 Cholg`u ijrochiligi: fortepiano (organ) (Navoiy) o'zb 1 1 0
85 Cholg`u ijrochiligi: fortepiano (organ) (Navoiy) rus 1 1 0
86 Cholg`u ijrochiligi: fortepiano (organ) (Samarqand) rus 1 1 0
87 Cholg`u ijrochiligi: torli cholg`ular (skripka, alt) (Qoraqalpog`iston Respublikasi) o'zb 1 1 0
88 Cholg`u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg`ular (fleyta, goboy) (Qoraqalpog`iston Respublikasi) o'zb 1 1 0
89 Cholg`u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg`ular (fleyta, goboy) (Namangan) o'zb 1 1 0
90 Cholg`u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg`ular (fleyta, goboy) (Xorazm) o‘zb 1 1 0
91 Cholg`u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg`ular (klarnet, fagot) (Namangan) o‘zb 1 1 0
92 Cholg`u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg`ular (klarnet, fagot) (Buxoro) o‘zb 1 1 0
93 Cholg`u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg`ular (klarnet, fagot) (Surxondaryo) o‘zb 1 1 0
94 Cholg`u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg`ular (trombon, tuba) (Samarqand) o‘zb 1 1 0
95 Cholg`u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg`ular (trombon, tuba) (Toshkent v.) o‘zb 1 1 0
96 Cholg`u ijrochiligi: xalq cholg`ulari (nay-qo`shnay, bayan-akkordeon) (Qoraqalpog`iston Respublikasi) o‘zb 1 1 0
97 Cholg`u ijrochiligi: xalq cholg`ulari (nay-qo`shnay, bayan-akkordeon) (Qashqadaryo) o‘zb 1 1 0
98 Cholg`u ijrochiligi: xalq cholg`ulari (rubob prima, qashqar va afg`on rubobi) (Farg`ona) o‘zb 1 1 0
99 Cholg`u ijrochiligi: xalq cholg`ulari (rubob prima, qashqar va afg`on rubobi) (Buxoro) o‘zb 1 1 0
100 Cholg`u ijrochiligi: xalq cholg`ulari (rubob prima, qashqar va afg`on rubobi) (Xorazm) o‘zb 1 1 0
101 Cholg`u ijrochiligi: xalq cholg`ulari (rubob prima, qashqar va afg`on rubobi) (Surxondaryo) o‘zb 1 1 0
102 Cholg`u ijrochiligi: xalq cholg`ulari (rubob prima, qashqar va afg`on rubobi) (Samarqand) o‘zb 1 1 0
103 Cholg`u ijrochiligi: xalq cholg`ulari (rubob prima, qashqar va afg`on rubobi) (Sirdaryo) o‘zb 1 1 0
104 Cholg`u ijrochiligi: xalq cholg`ulari (dutor, dutor bas, dutor kontrabas) (Andijon) o‘zb 1 1 0
105 Cholg`u ijrochiligi: xalq cholg`ulari (dutor, dutor bas, dutor kontrabas) (Farg`ona) o‘zb 1 1 0
106 Cholg`u ijrochiligi: xalq cholg`ulari (dutor, dutor bas, dutor kontrabas) (Jizzax) o‘zb 1 1 0
107 Cholg`u ijrochiligi: xalq cholg`ulari (dutor, dutor bas, dutor kontrabas) (Toshkent v.) o‘zb 1 1 0
108 Cholg`u ijrochiligi: xalq cholg`ulari (g`ijjay, g`ijjak alt) (Andijon) o‘zb 1 1 0
109 Cholg`u ijrochiligi: xalq cholg`ulari (g`ijjay, g`ijjak alt) (Qashqadaryo) o‘zb 1 1 0
110 Cholg`u ijrochiligi: an'anaviy cholg`ular (Xorazm) o‘zb 1 1 0
111 Cholg`u ijrochiligi: an'anaviy cholg`ular (Sirdaryo) o‘zb 1 1 0
112 Cholg`u ijrochiligi: estrada cholg`ulari (saksafon) (Qoraqalpog`iston Respublikasi) o‘zb 1 1 0
113 Cholg`u ijrochiligi: estrada cholg`ulari (fortepiano) (Qashqadaryo) o‘zb 1 1 0

Asos: Oliygohlarning bakalavriatura ta’lim yo‘nalishi uchun 2019/2020 o‘quv yiliga qabul to‘g‘risidagi ma’lumotlar O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 17-iyundagi “2019/2020 oʻquv yilida Oʻzbekiston Respublikasining oliy taʼlim muassasalariga oʻqishga qabul qilishning davlat buyurtmasi parametrlari toʻgʻrisida”gi qarori