Национальный университет Узбекистана

1918-yilda Toshkentning eski shahar qismida Munavvarqori Abdurashidxonov, Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abdulla Avloniy singari ma'rifatparvarlar tashabbusi bilan milliy dorilfunun tashkil qilingan. Universitet dastlab, ya'ni 1918-yildan Xalq universiteti degan nom bilan faoliyat ko‘rsatgan. 1920-yildan Turkiston davlat universiteti, 1923-yildan esa O‘rta Osiyo davlat universiteti, 1960-yildan 2000-yilgacha Toshkent davlat universiteti deb yuritilgan. 1995-yil 14-sentyabrda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Qarori bilan Toshkent davlat universitetiga Mirzo Ulug‘bek (Muhammad Tarag‘ay Ulug‘bek) nomi berildi.

Universitet nafaqat respublikada, balki mintaqada ilk tashkil etilgan oliy ta’lim muassasasi hisoblanadi. Universitet olimlari va o‘qituvchilari jamoasining ilm-fan, ta’lim, ma’rifat sohasidagi, ilmiy tadqiqot, ta’lim tizimini shakllantirishdagi alohida o‘rni va xalqaro nufuzini e’tiborga olib, 2000-yil 28-yanvarda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoniga muvofiq mazkur ilm maskaniga "Milliy universitet" maqomi berildi.

FAKULTETLAR

Tarix fakulteti

Kimyo fakulteti

Fizika fakulteti

Geologiya va geoinformatsion tizimlar fakulteti

Geografiya va tabiiy resurslar fakulteti

Iqtisodiyot fakulteti

Jurnalistika fakulteti

Xorijiy filologiya fakulteti

Matematika fakulteti

Biologiya fakulteti

Taekvondo va sport faoliyati fakulteti

Ijtimoiy fanlar fakulteti

OLIYGOH JOYLASHUVI

TA’LIM YO‘NALISHLARI

# Shifr Ta’lim yo‘nalishi nomi Test sinovlari o‘tkaziladigan fanlar nomi Ball
1 5111400 Иностранный язык и литература (английский язык)

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

ONA TILI VA ADABIYOTI

ИСТОРИИ

3.1

2.1

1.1

2 5111600 Национальная идея, основы духовности и правовое образование

ИСТОРИИ

ONA TILI VA ADABIYOTI

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

3.1

2.1

1.1

3 5120112 Филология и обучение языкам: английский язык

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

ONA TILI VA ADABIYOTI

ИСТОРИИ

3.1

2.1

1.1

4 5120113 Филология и обучение языкам: немецкий язык

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

ONA TILI VA ADABIYOTI

ИСТОРИИ

3.1

2.1

1.1

5 5120114 Филология и обучение языкам: французский язык

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

ONA TILI VA ADABIYOTI

ИСТОРИИ

3.1

2.1

1.1

6 5120300 История (по странам и регионам)

ИСТОРИИ

ONA TILI VA ADABIYOTI

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

3.1

2.1

1.1

7 5120400 Археология

ИСТОРИИ

ONA TILI VA ADABIYOTI

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

3.1

2.1

1.1

8 5120500 Философия

ИСТОРИИ

ONA TILI VA ADABIYOTI

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

3.1

2.1

1.1

9 5130100 Математика

MATEMATIKA

ФИЗИКА

ONA TILI VA ADABIYOTI

3.1

2.1

1.1

10 5130200 Прикладная математика и информатика

MATEMATIKA

ФИЗИКА

ONA TILI VA ADABIYOTI

3.1

2.1

1.1

11 5140100 Биология

БИОЛОГИЯ

ХИМИЯ

ONA TILI VA ADABIYOTI

3.1

2.1

1.1

12 5140200 Физика

ФИЗИКА

MATEMATIKA

ONA TILI VA ADABIYOTI

3.1

2.1

1.1

13 5140300 Механика

ФИЗИКА

MATEMATIKA

ONA TILI VA ADABIYOTI

3.1

2.1

1.1

14 5140400 Астрономия

ФИЗИКА

MATEMATIKA

ONA TILI VA ADABIYOTI

3.1

2.1

1.1

15 5140500 Химия

ХИМИЯ

MATEMATIKA

ONA TILI VA ADABIYOTI

3.1

2.1

1.1

16 5140600 География

ГЕОГРАФИЯ

MATEMATIKA

ONA TILI VA ADABIYOTI

3.1

2.1

1.1

17 5140700 Гидрометеорология

ГЕОГРАФИЯ

MATEMATIKA

ONA TILI VA ADABIYOTI

3.1

2.1

1.1

18 5140800 Геология

MATEMATIKA

ФИЗИКА

ONA TILI VA ADABIYOTI

3.1

2.1

1.1

19 5140900 Геофизика

ФИЗИКА

MATEMATIKA

ONA TILI VA ADABIYOTI

3.1

2.1

1.1

20 5141000 Почвоведение

БИОЛОГИЯ

ХИМИЯ

ONA TILI VA ADABIYOTI

3.1

2.1

1.1

21 5141100 Гидрология (по отраслям)

MATEMATIKA

ФИЗИКА

ONA TILI VA ADABIYOTI

3.1

2.1

1.1

22 5141200 геохимия

ХИМИЯ

MATEMATIKA

ONA TILI VA ADABIYOTI

3.1

2.1

1.1

23 5141300 Нефтегазовая химия

ХИМИЯ

MATEMATIKA

ONA TILI VA ADABIYOTI

3.1

2.1

1.1

24 5141400 Химия полимерных и композиционных материалов

ХИМИЯ

MATEMATIKA

ONA TILI VA ADABIYOTI

3.1

2.1

1.1

25 5141500 Биомедицинская физика

ФИЗИКА

MATEMATIKA

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

3.1

2.1

1.1

26 5141600 Геомоделирование и оценка месторождения полезных ископаемых

ФИЗИКА

MATEMATIKA

ONA TILI VA ADABIYOTI

3.1

2.1

1.1

27 5210100 Социология

MATEMATIKA

ONA TILI VA ADABIYOTI

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

3.1

2.1

1.1

28 5210200 Психология (по видам деятельности)

ИСТОРИИ

ONA TILI VA ADABIYOTI

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

3.1

2.1

1.1

29 5220300 Архивоведение

ИСТОРИИ

MATEMATIKA

ONA TILI VA ADABIYOTI

3.1

2.1

1.1

30 5230100 Экономика (по отраслям и сферам)

MATEMATIKA

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

ONA TILI VA ADABIYOTI

3.1

2.1

1.1

31 5231700 Кадровый менеджмент

MATEMATIKA

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

ONA TILI VA ADABIYOTI

3.1

2.1

1.1

32 5232200 Эконометрика

MATEMATIKA

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

ONA TILI VA ADABIYOTI

3.1

2.1

1.1

33 5311500 Геодезия, картография и кадастр (по отраслям)

MATEMATIKA

ФИЗИКА

ONA TILI VA ADABIYOTI

3.1

2.1

1.1

34 5330100 Математическое и программное обеспечение информационных систем

MATEMATIKA

ФИЗИКА

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

3.1

2.1

1.1

35 5330200 Информатика и информационные технологии (по отраслям)

MATEMATIKA

ФИЗИКА

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

3.1

2.1

1.1

36 5330300 Информационная безопасность

MATEMATIKA

ФИЗИКА

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

3.1

2.1

1.1

37 5520101 Социальная работа (пенсионное обеспечение)

ONA TILI VA ADABIYOTI

ИСТОРИИ

3.1

1.1

38 5520102 Социальная работа (работа с семьями и детьми)

ONA TILI VA ADABIYOTI

ИСТОРИИ

3.1

1.1

39 5610518 Спортивная деятельность (Таэквондо WTF)
40 5610700 Организация и управление спортивными мероприятиями

MATEMATIKA

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

ONA TILI VA ADABIYOTI

3.1

2.1

1.1

41 5630100 Экология и охрана окружающей среды (по отраслям и сферам)

ХИМИЯ

MATEMATIKA

ONA TILI VA ADABIYOTI

3.1

2.1

1.1

42 5111306 Ona tili va adabiyoti: rus tili va adabiyoti o`zga tilli guruhlarda

РУССКИЙ ЯЗЫК

ONA TILI VA ADABIYOTI

ИСТОРИИ

3.1

2.1

1.1

43 5120102 Filologiya va tillarni o`qitish: rus tili

ONA TILI VA ADABIYOTI

ИСТОРИИ

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

3.1

2.1

1.1

O‘TISH BALLARI

Наименование направления Язык обучения Проходные баллы
Государственный грант Платно-контрактный

O‘TISH BALLARI

Наименование направления Язык обучения Jami Государственный грант Платно-контрактный
1 Ona tili va adabiyoti: rus tili va adabiyoti o`zga tilli guruhlarda rus 100 20 80
2 Иностранный язык и литература (английский язык) o'zb 80 16 64
3 Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili rus 20 4 16
4 Национальная идея, основы духовности и правовое образование o'zb 20 5 15
5 Filologiya va tillarni o`qitish: rus tili rus 80 10 70
6 Филология и обучение языкам: английский язык o'zb 60 16 44
7 Filologiya va tillarni o`qitish: ingliz tili rus 20 4 16
8 Филология и обучение языкам: немецкий язык o'zb 30 4 26
9 Filologiya va tillarni o`qitish: nemis tili rus 10 1 9
10 Филология и обучение языкам: французский язык o'zb 30 4 26
11 Filologiya va tillarni o`qitish: fransuz tili rus 10 1 9
12 История (по странам и регионам) o'zb 45 12 33
13 Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) rus 15 3 12
14 Археология o'zb 19 8 11
15 Arxeologiya rus 6 2 4
16 Философия o'zb 20 8 12
17 Falsafa rus 5 2 3
18 Математика o'zb 90 20 70
19 Matematika rus 40 10 30
20 Прикладная математика и информатика o'zb 60 12 48
21 Amaliy matematika va informatika rus 15 3 12
22 Биология o'zb 90 25 65
23 Biologiya (turlari bo`yicha) rus 40 5 35
24 Физика o'zb 135 40 95
25 Fizika rus 65 20 45
26 Механика o'zb 20 9 11
27 Mexanika rus 5 1 4
28 Астрономия o'zb 25 10 15
29 Химия o'zb 105 30 75
30 Kimyo rus 45 10 35
31 География o'zb 30 11 19
32 Geografiya rus 10 4 6
33 Гидрометеорология o'zb 15 4 11
34 Gidrometeorologiya rus 5 1 4
35 Геология o'zb 70 14 56
36 Geologiya rus 30 6 24
37 Геофизика o'zb 30 7 23
38 Geofizika rus 10 3 7
39 Почвоведение o'zb 40 10 30
40 Гидрология (по отраслям) o'zb 20 8 12
41 Gidrologiya (tarmoqlar bo`yicha) rus 5 2 3
42 геохимия o'zb 25 5 20
43 Нефтегазовая химия o'zb 40 10 30
44 Химия полимерных и композиционных материалов o'zb 40 5 35
45 Биомедицинская физика o'zb 35 10 25
46 Biotibbiyot fizikasi rus 15 5 10
47 Геомоделирование и оценка месторождения полезных ископаемых o'zb 25 5 20
48 Социология o'zb 20 4 16
49 Sotsiologiya rus 5 1 4
50 Психология (по видам деятельности) o'zb 35 3 32
51 Psixologiya (faoliyat turlari bo`yicha) rus 15 2 13
52 Архивоведение o'zb 19 4 15
53 Arxivshunoslik rus 6 1 5
54 Экономика (по отраслям и сферам) o'zb 40 4 36
55 Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) rus 10 1 9
56 Кадровый менеджмент o'zb 40 4 36
57 Kadrlar menejmenti rus 10 1 9
58 Эконометрика o'zb 20 5 15
59 Геодезия, картография и кадастр (по отраслям) o'zb 45 12 33
60 Geodeziya, kartografiya va kadastr (funksiyalari bo`yicha) rus 15 3 12
61 Математическое и программное обеспечение информационных систем o'zb 30 8 22
62 Axborot tizimlarining matematik va dasturiy ta'minoti rus 10 2 8
63 Информатика и информационные технологии (по отраслям) o'zb 45 8 37
64 Informatika va axborot texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) rus 15 2 13
65 Информационная безопасность o'zb 25 5 20
66 Социальная работа (пенсионное обеспечение) o'zb 15 3 12
67 Ijtimoiy ish (pensiya ta'minoti) rus 10 2 8
68 Социальная работа (работа с семьями и детьми) o'zb 15 3 12
69 Ijtimoiy ish (oila va bolalar bilan ishlash) rus 10 2 8
70 Спортивная деятельность (Таэквондо WTF) o'zb 25 5 20
71 Организация и управление спортивными мероприятиями o'zb 30 8 22
72 Sport tadbirlarini tashkil etish va boshqarish rus 10 2 8
73 Экология и охрана окружающей среды (по отраслям и сферам) o'zb 20 4 16
74 Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) rus 5 1 4