INGLIZ TILI

NAZARIY MA’LUMOTLAR

Ma’lumotlar o‘z ichiga maktab, kollej, litsey dasturlarini oladi