Natural va butun sonlar

Umumiy bo’luvchi va umumiy karrali. EKUB va EKUK