Mexanika. Kinematika

Og'irlik va elastiklik kuchlarining ishi davomida energiyaga aylanishi