Mexanika. Kinematika

Ishqalanish kuchining ishi davomida mexanik energiyaga aylanishi