Mexanika. Kinematika

Suyuqliklarda bosim(Gidrostatik bosim)