Mexanika. Kinematika

Aerostatika va Aerodinamika. Atmosfera bosimi. Torichelli tajribasi