Mexanika. Kinematika

Harakatdagi (oqayotgan) suyuqlik va gazlardagi bosim. Bernulli qonuni