Mexanika. Kinematika

Mexanik Tebranish va To'lqinlar. Tebranishlar. Garmonik tebranish. Garmonik tebranishlar tenglamasi va grafiklari