Mexanika. Kinematika

To'lqinlar. Ko'ndalang va bo'ylama to'lqinlar. Turg'un to'lqin