Molekulyar fizika. Issiqlik hodisalari molekulyar fizika

Molekulyar - kinetik nazariya asoslari. Diffuziya. Broun harakati. Molekula massasi. Molekulalar soni. Modda miqdori