Molekulyar fizika. Issiqlik hodisalari molekulyar fizika

Ideal gaz. MKN ning asosiy tenglamasi