Molekulyar fizika. Issiqlik hodisalari molekulyar fizika

Molekulalarning o'rtacha kinetik energiyasi