Molekulyar fizika. Issiqlik hodisalari molekulyar fizika

Gaz molekulalarining o'rtacha kvadratik tezligi