Molekulyar fizika. Issiqlik hodisalari molekulyar fizika

Ideal gaz qonunlari. Holat tenglamasi. Mendeleyev-Klaperon tenglamasi