Molekulyar fizika. Issiqlik hodisalari molekulyar fizika

Gazlar va suyuqliklarining o'zaro aylanishi. To'yingan bug'. Havoning nisbiy va absalyut namligi