Molekulyar fizika. Issiqlik hodisalari molekulyar fizika

Suyuqlikning sirt taranglik kuchi. Sirt energiyasi. Suyuqliklarning ho'llash va ho'llamaslik hodisasi. Kapilyarlik hodisasi