Molekulyar fizika. Issiqlik hodisalari molekulyar fizika

Termodinamika. Ichki energiya va ish. Ichki energiyaning o'zgarishi