Molekulyar fizika. Issiqlik hodisalari molekulyar fizika

Issiqlik miqdori. Jism qiziganda olgan va soviganda bergan isiqlik miqdori. Erish va qotish.