Molekulyar fizika. Issiqlik hodisalari molekulyar fizika

Yoqilg'i yongandagi issiqli miqdori. Issiqlik balansi tenglamasi