Molekulyar fizika. Issiqlik hodisalari molekulyar fizika

Termodinamikaning I-qonuni. Izojarayonlarga termodinamikaning I-qonuni tadbiqi