Elektrodinamika

Elektrostatika. Jismlarning elektrlanishi. Elektr zaryadi. Elektr zaryadning saqlanish qonuni