Elektrodinamika

Maydon potensiali. Potensiallar farqi. Zaryadlangan zarra va jismning potensial energiyasi