Elektrodinamika

Elektr maydonida zaryadni ko'chirishda bajarilgan ish