Elektrodinamika

Elektr kuchlanish. O'tkazgich qarshiligi. Solishtirma qarshilik