Elektrodinamika

Zanjirning bir qismi uchun Om qonuni