Elektrodinamika

Turli muhitlarda elektr toki. Metallarda tok. Qarshilikning haroratga bog'liqligi. O'ta o'tkazuvchanlik. Vakumda tok