Elektrodinamika

Elektrolitlarda tok. Faradey qonunlari