Elektrodinamika

Magnit hodisalari. Magnit maydon. Magnit induksiya vektori