Elektrodinamika

Amper qonuni. Magnit maydonining tokli o'tkazgichga ta'siri. Aylantiruvchi magnit moment