Elektrodinamika

Elektromagnitik hodisalar. Elektromagnit induksiya. Magnit oqimi. Induksion tok yo'nalishi. Lens qonuni