Elektrodinamika

Elektromagnit tebranishlar. Tebranish konturi. Garmonik tebranishlar