Elektrodinamika

O'zgaruvchan tok. Tebranish konturidagi energiya. O'zgaruvchan tok zanjirida aktiv qarshilik