Elektrodinamika

O'zgaruvchan tok zanjirida induktiv va to'liq qarshilik