Elektrodinamika

O'zgaruvchan tok zanjiri uchun Om qonuni. O'zgaruvchan tok quvvati va energiyasi