Elektrodinamika

Elektr zanjirda rezonans. Elektr enrgiyasini ishlab chiqarish. Transformatorlar