Optika va Nisbiylik nazariyasi. Geometrik (to'lqin) optika

Yorug'likning to'g'ri chiziq bo'ylab tarqalish va qaytish qonuni. Yassi ko'zgu