Optika va Nisbiylik nazariyasi. Geometrik (to'lqin) optika

Yorug'likning sinish qonuni