Optika va Nisbiylik nazariyasi. Geometrik (to'lqin) optika

Linzalar. Linzaning egrilik radiusi. Linzalarda tasvir yasash. Yupqa linza formulasi