Optika va Nisbiylik nazariyasi. Geometrik (to'lqin) optika

Ko'z. Ko'z oynak. Optik asboblar