Optika va Nisbiylik nazariyasi. Geometrik (to'lqin) optika

To'lqin optikasi. Yorug'lik dispersiyasi va yorug'lik interferensiyasi