Optika va Nisbiylik nazariyasi. Geometrik (to'lqin) optika

Yorug'lik difraksiyasi va Difraksion panjara. Yorug'likning qutblanishi