Optika va Nisbiylik nazariyasi. Geometrik (to'lqin) optika

Nisbiylik nazariyasi pastulatlari. Tezliklarni qo'shishning relyativistik qonunlari. Maxsus nisbiy tushunchalar