Atom yadrosi fizikasi. Atom fizikasi

Yadro fizikasi. Zarralarni qayd qilish usullari. Radioaktivlik. Alfa, betta, gamma nurlanish. Radiaktiv aylanishlar