Atom yadrosi fizikasi. Atom fizikasi

Radioaktiv yemirilish qonuni