Atom yadrosi fizikasi. Atom fizikasi

Yadro tuzilishi. Yadro kuchlari. Izotoplar