Tenglamalar sistemasi

Chiziqli va ikkinchi darajali tenglamalar sistemasi