Tenglamalar sistemasi

Ikkinchi va undan yuqori darajali tenglamar sistemasi